Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych

  • ul. Księżycowa 3 m. 6
  • 59-220 Legnica

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy twórców-plastyków, muzyków, instruktorów teatralnych, aktorów oraz młodzieży zainteresowanej aktywnym i twórczym rozwojem swego miasta i regionu. Wszystkie działania Stowarzyszenia adresowane są do młodzieży z Legnicy i okolic. SIT organizuje warsztaty, happeningi, spektakle i warsztaty uczące młodzież asertywności i uwrażliwiające na otaczającą ją rzeczywistość. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest również do młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych marginalizacją i dotkniętych bezrobociem. Uczestnikami wymiany jest młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej.