Stowarzyszenie Eleusis

  • ul. Partyzantów 44/6
  • 81-423 Gdynia
  • telefon: 602-597-729

Organizacja wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym; promuje zdrowy i aktywny trybu życia; wspiera działania twórcze, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży defaworyzowanej. Angażuje się w organizację festynów dla dzieci, zajęć wspinaczkowych, rajdów rowerowych i różnego rodzaju gier w terenie, imprez integracyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i szkoleń.