Stowarzyszenie Wspierania Integracji z Unią Europejską

  • Kasprzaka 9
  • 58 - 560 Jelenia Góra

Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją i edukacją związaną z integracją europejską, podnoszeniem kwalifikacji i aktywizacją zawodowa młodych ludzi, wspieraniem działań na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, edukacji, rozwoju lokalnego, turystyki oraz rozwijaniem przedsiębiorczości i wspieraniem MSP oraz działaniem na rzecz jedności europejskiej.

Od dłuższego czasu stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem warsztatów animacyjnych i kulturalnych oraz działań aktywujących młodzież do pracy twórczej. Prowadzi również kursy i doradzamy jak zdobyć fundusze (unijne, krajowe) na realizację działań artystycznych.