Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej e-X

  • ul. Grudziądzka 95/12
  • 51-165 Wrocław

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem inicjatyw, postaw i działań sprzyjających budowaniu wspólnej Europy oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej integracji europejskiej. Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej prowadzi również działalność szkoleniową, buduje Centrum Wolontariatu.