Stowarzyszenie Elbląg Europa

  • ul. Warszawska 55
  • 82-300 Elbląg

Misją Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Swoje działania realizuje we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi i pozarządowymi na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Pomorskiego.

Budując mosty pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej realizuje projekty wymian młodzieżowych oraz wolontariatu europejskiego. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, realizując projekty związane z historią, kulturą i turystyką.

Bezpośredni odbiorcy działań to:
− Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z Elbląga i powiatu elbląskiego,
− Młodzież, grupy nieformalne, organizacje młodzieżowe lub działające na rzecz młodzieży z terenu Warmii i Mazur,
− Liderzy trzeciego sektora, wolontariusze
− Pracownicy instytucji publicznych (urzędów, ośrodków kultury itp.)
− Pasjonaci: odtwórcy historyczni, muzycy, artyści
− Aktywni, otwarci ludzie, wolnomyśliciele, podróżnicy

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.