Stowarzyszenie Transformator Kultury

  • ul. Garncarska 12/1
  • 59-170 Przemków

Stowarzyszenie Transformator Kultury w swojej działalności skupia się na:
- promocji oraz organizacji wolontariatu zarówno krótko jak i długo terminowego;
- aktywizacji osób starszych;
- organizacji wymian młodzieżowych, wycieczek, rajdów turystycznych i krajoznawczych;
- działaniach z zakresu doradztwa dla osób chcących założyć organizacje pozarządową:
- organizacji szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych;
- animacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- nawiązywaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z zagranicy; tworzeniu i wspieraniu grup dziecięcych i młodzieżowych mających na celu zwiększenie ich aktywności w regionie, kraju i w Europie czy wreszcie na wspieraniu inicjatyw kulturalnych w małych miejscowościach i na wsiach.