Stowarzyszenie EDUQ

  • ul. Krzywoustego 1
  • 84-300 Lębork

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Edukuje, pomaga innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizuje zawodowo, współpracuje z innymi krajami, realizuje i upowszechnia ideę wolontariatu.

Stowarzyszenie w sposób szczególny wspiera podmioty sektora pozarządowego i młodzież. Swoje działania realizuje poprzez szkolenia, kursy, poradnictwo, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny i informacje.