Towarzystwo Aktywni Kreatywni "TAK"

  • ul. Orzeszkowej 12/6
  • 48-340 Głuchołazy

Towarzystwo Aktywni Kreatywni „TAK” ma za cel organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym, prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej, kształtowanie świadomości artystycznej, kulturalnej, ekologicznej, etycznej, społeczeństwa, tworzenie platformy współpracy różnych środowisk. Towarzystwo organizuje więc koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne na terenie miasta i gminy Głuchołazy. Prowadzi również Świetlicę Wiejską w Konradowie.