Fundacja Rozwoju Sztuki "Dei Gratia"

  • Światowida 48A
  • 81-543 Gdynia

Fundacja Rozwoju Sztuki „Dei Gratia” została założona w 2001r. Celem Fundacji jest pomoc młodzieży w zrozumieniu tożsamości własnej kultury, przybliżaniu świata sztuki, rozbudzaniu potrzeb estetycznych, przyzwyczajanie do korzystania z powszechnie otwartych skarbnic europejskiego dziedzictwa.

Fundacja prowadzi Klub Młodego Plastyka (KMP), do którego na bezpłatne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby i z historii sztuki uczęszczają dzieci z parafii w Licheniu. Fundacja współpracuje z Zespołem Szkół Plastycznych z Gdyni, którego uczniowie uczestniczą wspólnie z młodzieżą z Lichenia w warsztatach i plenerach twórczych. Odbywają się też warsztaty artystyczne połączone z wycieczkami poznawczymi (Polska, zagranica).