Fundacja Działań Edukacyjnych "KReAdukacja"

  • ul. Głęboka 8A
  • 20-612 Lublin

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Fundacja organizuje i prowadzi:
- warsztaty edukacyjne i kompetencji społecznych dla szkół podstawowych i średnich,
- projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą,
- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
- wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Działania skupiają się wokół:
- aktywizacji społeczno – kulturalnej obywateli,
- edukacji pozaformalnej, nieformalnej oraz wsparciu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży,
- rozwoju osobistego i umożliwiania realizacji własnych pomysłów i projektów,
- integracji różnych grup i kategorii społecznych.