Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin

  • Udanin 86b
  • 55-340 Udanin

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Udanin, wyrażających się poprzez: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, budowanie świadomości obywatelskiej , popularyzację edukacji w zakresie produkcji i konsumpcji zdrowej żywności, współtworzenie i współudział‚ w przedsięwzięciach o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturowo-oświatowym i sportowym czy rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji zadań gospodarczych, kulturowych oraz szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony środowiska naturalnego. Stowarzyszenie stara się również inicjować i wspierać działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych oraz podejmowanie działania służące rozwojowi przedsiębiorczości.