Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Łódź Ratunkowa"

  • ul. Piasta Kołodzieja 21/20
  • 92-413 Łódź

Fundacja ,,Łódź Ratunkowa'' jest organizacją non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Głównym celem organizacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzinom, osobom w trudnej sytuacji oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także zapobieganie patologiom i zagrożeniom społecznym.

Fundacja prowadzi także działania zapobiegające powstawaniu przemocy, uzależnień oraz zmniejszające skutki dysfunkcji rodziny czy środowiska. Fundacja organizuje: szkolenia, kursy dokształcające, prelekcje, warsztaty edukacyjne i psychologiczne, spotkania grup młodzieżowych, zapewnia pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną, promuje wolontariat.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.