Emmaus

  • ul. J. Kaczmarskiego 7/9/1
  • 53-656 Wrocław

Emmaus jest organizacją pożytku publicznego, która działa we Wrocławiu od 2007r. Celem działań organizacji jest udzielanie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych. Emmaus prowadzi sklep charytatywny, w którym osoby najuboższe mogą zaopatrywać się w meble, artykuły AGD, RTV, odzież, artykuły kuchenne. W sklepie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które doświadczają trudności w znalezieniu lub utrzymaniu się w pracy (są to osoby wychodzące z bezdomności, z niepełnosprawnością lub długotrwale bezrobotne). W sklepie są również wydawane paczki żywnościowe dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach.