Toruńska Agenda Kulturalna

  • ul. Pod Krzywą Wieżą 1
  • 87-100 Toruń

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której głównym zadaniem jest kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej prowadzonej w Toruniu, a także aktywizacja kulturalna mieszkańców miasta. TAK organizuje festiwale oraz inne przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne, takie jak koncerty i wystawy o charakterze zarówno lokalnym, jak i krajowym i międzynarodowym, a także konferencje i spotkania tematyczne. Przy organizacji wydarzeń kulturalnych TAK współpracuje z wolontariuszami. Organizacja pracuje również z młodzieżą, dedykując jej liczne warsztaty i zajęcia z edukacji kulturalnej.