Fundacja Oświatowa SALAMANDRA

  • ul. Polna 28
  • 57-256 Bardo

Fundacja Oświatowa SALAMANDRA powstała w 2013 roku. Do jej celów statutowych należy m.in.: prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, posiadających trudności dydaktyczne i wychowawcze, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną, wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.