Stowarzyszenie Radość Dzieciom Niepełnosprawnym

  • ul. Sochaczewska 4
  • 05-084 Leszno

Stowarzyszenie „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie zostało oficjalnie zarejestrowane w 1995 roku. Jest organizacją pozarządową, apolityczną, działającą na terenie całej Polski, zgodnie z regułą non-profit.

Do priorytetowych zadań stowarzyszenia należy organizacja wypoczynku letniego i zimowego (w tym obozy jeździeckie i narciarskie) dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych. Rocznie z tej formy działalności korzysta około 300 beneficjentów. Kolejnym zakresem działań jest wspieranie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla środowiska dzieci upośledzonych umysłowo z terenu województwa mazowieckiego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie. Są to Festiwal Twórczości Artystycznej „Feta” oraz Biegi Przełajowe. Działania organizacji oparte są na środkach finansowych pozyskiwanych z budżetu państwa, funduszy europejskich i darczyńców .