Kodeks Pracy on-line

Na stronie znajduje się tekst Kodeksu Pracy podzielony na rozdziały.

http://www.kodeks-pracy.com.pl/