Dla tolerancji. To, co wspólne/ To, co różne

Ukazała się publikacja podsumowująca doświadczenia programu DLA TOLERANCJI "To, co wspólne/To, co różne" prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Fundację Batorego w latach 2006-2009. Badania socjologów i psychologów społecznych oraz potoczne, codzienne doświadczenia pokazują, że antysemityzm trzyma się w Polsce mocno. To wiemy. Często jednak nie wiemy, że obok antysemitów jest inna, coraz większa grupa, którą socjolog prof. Ireneusz Krzemiński nazwał "anty-antysemitami". To właśnie oni: ponad 60 liderów, którzy stworzyli 77 projektów w ramach programu DLA TOLERANCJI "To, co wspólne / to, co różne". Aktywiści, społecznicy, pasjonaci, studenci, nauczyciele, księża i strażacy codziennie pracują z dziećmi, młodymi ludźmi i całymi społecznościami nad przezwyciężaniem stereotypów i niepamięcią. Książkę, którą trzymają Państwo w rękach, wydajemy z dwóch powodów: żeby pokazać ludzi, którym udały się rzeczy trudne, niesztampowe i ważne, i żeby zobaczyć, co w Polsce dzieje się dziś z "tym, co wspólne" i z "tym, co różne". Publikacja w wersji pdf dostępna na http://www.dlatolerancji.pl Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji muszą przesłać maila na adres: dorota.borodaj@e.org.pl

http://www.dlatolerancji.pl/

Wydawca

  Fundacja im. Stefana Batorego
  ul. Sapieżyńska 10a
  00-215 Warszawa
  +48 22 536 02 00
  +48 22 536 02 20
  batory@batory.org.pl
  Strona www
  Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
  - poprawa jakości polskiej demokracji
  - wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  - rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

  Fundacja wspiera różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, walką o przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obroną swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.

  Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

  The Stefan Batory Foundation
  The goal of the Foundation is to support the development of citizenship in Poland. The priority of the Foundation's activities is to strengthen the process in which citizens have a sense of shared responsibility in the democratic process and are not expecting all their issues to be tackled by the state, but rather, organise themselves according to their needs, opinions and desires. The Foundation supports a variety of public initiatives, mainly independent non-governmental groups which are active wherever the role or capacity of the state is limite and which contribute to increased public participation in public affairs and create equal opportunities for socially marginalised groups.