Publikacje Fundacji Batorego

Publikacje programów fundacji: - Debaty i spotkania - Przeciw Korupcji - Otwarta Europa - Masz Głos, Masz Wybór - Wschód-Wschód: Partnerstwo Ponad Granicami - Przemieszczone dobra kultury Niemcy a Ukraina: bojkot Euro i co dalej? (2012). Wyścig po Europę, François Godement, Jonas Parello-Plesner, (2011). Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego. Komentarze i polemiki Polscy eksperci - Andrzej Brzeziecki, Bartosz Cichocki, Andrzej Szeptycki i Marcin Wojciechowski dyskutują z tezami raportu Nicu Popescu i Andrew Wilsona. Wersja polska i angielska. Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego, Nicu Popescu, Andrew Wilson (2011). Widmo wielobiegunowej Europy. Komentarze i polemiki (2011) – autorzy Adam Balcer, Mirosław Czech, Olaf Osica i Bartłomiej Sienkiewicz - odnoszą się do raportu Iwana Krastewa i Marka Leonarda "Widmo wielobiegunowej Europy" Widmo wielobiegunowej Europy, Iwan Krastew, Mark Leonard, (2011). Przebyta droga. 1989–2009 (2010). Pytania 20-lecia. 1989–2009 (2011). Seria „Demokracja. Filozofia i praktyka” wydawana od 1994 do 2001. Raporty Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, wydawane przez Instytut Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie w latach 2001-2002.

http://www.batory.org.pl/publikacje

Wydawca

  Fundacja im. Stefana Batorego
  ul. Sapieżyńska 10a
  00-215 Warszawa
  +48 22 536 02 00
  +48 22 536 02 20
  batory@batory.org.pl
  Strona www
  Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
  - poprawa jakości polskiej demokracji
  - wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  - rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

  Fundacja wspiera różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, walką o przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obroną swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.

  Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

  The Stefan Batory Foundation
  The goal of the Foundation is to support the development of citizenship in Poland. The priority of the Foundation's activities is to strengthen the process in which citizens have a sense of shared responsibility in the democratic process and are not expecting all their issues to be tackled by the state, but rather, organise themselves according to their needs, opinions and desires. The Foundation supports a variety of public initiatives, mainly independent non-governmental groups which are active wherever the role or capacity of the state is limite and which contribute to increased public participation in public affairs and create equal opportunities for socially marginalised groups.