Zakłady Doskonalenia Zawodowego Lista teleadresowa

Oprócz adresów i telefonów na stronie również adresy e-mail i www (jeśli dotyczy) do Zakładów Doskonalenia Zawodowego, w których można zdobyć wykształcenie zawodowe niezależnie od wieku.

http://www.cdr.gov.pl/informator/zdz.htm