Publikacje Centrum Wolontariatu

Skrzynka dobroci - internetowe pośrednictwo wolontariatu w Warszawie Wyd. Centrum Wolontariatu w Warszawie 2010 Poradnik prawny - wolontariat w pytaniach i odpowiedziach Katarzyna Kołodziej Wyd. Centrum Wolontariatu w Warszawie 2009 Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego - poradnik Piotr Komosa, Dorota Dorska, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008 Ogólnopolskie badania wolontariatu pracowniczego - raport Realizator badania: Kinoulty Research,Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008 Portfolio - indeks umiejętności wolontariackich Opracowanie zbiorowe,Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Skuteczne prowadzenie szkoleń nt. wolontariatu Opracowanie zbiorowe,Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wolontariat - dobre praktyki wolontariackie na podstawie doświadczeń Centrów Wolontariatu", wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008 "Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej" - praca zbiorowa pod redakcją Moniki Bełdowskiej, wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008 "Pomaganie nakręca mnie", wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2006 "Wolontariat w szkole" praca ziorowa pod red. Małgorzaty Miszteli, wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2006 "Na prawo patrz" autor Dariusz Pietrowski, wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2006 "Jak pracować z wolontariuszami" Paweł Jordan, Małgorzata Ochman wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa 1997 "Roczniak" nr 2 -Wolontariat - nowe spojrzenie na pracę społeczną, wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa, 1996 "Roczniak” nr 7 - Barwy wolontariat, wyd. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; Warszawa, 2001 "Wolontariusze - źródło siły organizacji" Małgorzata Ochman, Paweł Jordan, wyd. John Hopkins Uniwersity, Baltimore 1997, USA "Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszami" Dariusz Pietrowski, Radosław Skiba, publikacja wydana w serii: 3W. Wyd. Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Stowarzyszenie Centrum Wolonariatu; Warszawa, 2003 „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”, wyd. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Warszawa 2003

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=11

Wydawca

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
  Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  0-800 300 594
  warszawa@wolontariat.org.pl
  Strona www
  W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

  Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

  Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.