"Wzorce korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 13-15 lat" (online)

"Wzorce korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 13-15 lat" Dr Lucyna Kirwil. Raport z badań przeprowadzonych w październiku 2002 na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka . Raport dostępny jest online na stronie Biura Rzecznika Praw Dziecka.

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=55

Wydawca

  Biuro Rzecznika Praw Dziecka
  ul. Przemysłowa 30/32
  00-450 Warszawa
  (22) 583 66 00
  (22) 583 66 96
  rpd@brpd.gov.pl
  Strona www
  Działania Rzecznika skierowane mogą być do wszystkich organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, do których Rzecznik może zwrócić się o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji, wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianą innych aktów prawnych. Rzecznik zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób mimo, że wykorzystano dostępne możliwości prawne. Interweniuje on w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano.

  The Children's Ombudsman Bureau
  The Ombudsman's works closely with the public authorities, organisations and institutions from whom it may request an explanation for any action undertaken by that institution aimed at benifitting children. The Ombudsman is empowered to take legislative action or to issue or alter existing legal regulations. The Ombudsman acts on its own initiative, paying special attention to information which points to a possible violation of a child's rights or welfare.