"Uczenie się międzykulturowe"

"Uczenie się międzykulturowe" Pakiet Szkoleniowy nr 4 Polska wersja publikacji z serii skierowanej do osób pracujących z młodzieżą. Finansowana przez Radę Europy i Komisję Europejską w ramach programu "Szkolenie - Młodzież". Publikacja dostępna bezpłatnie w Narodowej Fundacji Programu Młodzież lub w wersji elektornicznej. Wprowadzenie .............................................................................................. 7 1. Uczenie się międzykulturowe a wartości występujące w Europie .......... 9 2. Koncepcje uczenia się międzykulturowego ...............................................17 3. Ramy edukacyjne uczenia się międzykulturowego ....................................35 4. Metody ........................................................................................................ 39 5. Warsztaty ....................................................................................................89 Załącznik 1: Proponowany glosariusz terminów ............................................97 Załącznik 2: Ocena pakietu szkoleniowego „Uczenie się międzykulturowe” 99 Załącznik 3: Bibliografia ...................................................................................101 Załącznik 4: Dalsze kroki ..................................................................................103

http://www.youth-partnership.net/export/sites/default/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/4/Polish/tkit4_polish.pdf