"Zarządzanie organizacją"

"Zarządzanie organizacją" Pakiet Szkoleniowy nr 1 Polska wersja publikacji z serii skierowanej do osób pracujących z młodzieżą. Finansowana przez Radę Europy i Komisję Europejską w ramach programu "Szkolenie - Młodzież". Publikacja dostępna bezpłatnie w Nrodowej Fundacji Programu Młodzież lub w wersji elektornicznej. Wprowadzenie.............................................................................................................7 1. Środowisko: kontekst i kultura europejskich organizacji młodzieżowych .............. 9 2. Zarządzanie samym sobą.......................................................................................19 3. Zarządzanie ludźmi ................................................................................................43 4. Zarządzanie procesami ........................................................................................ 61 Załącznik 1: Podejścia do zarządzania – historia i współczesność .......................... 81 Załącznik 2: Ocena pakietu szkoleniowego „Zarządzanie organizacją” .....................85 Załącznik 3: Bibliografia i lista dalszych lektur..............................................................87

http://www.youth-partnership.net/export/sites/default/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/1/Polish/tkit1_polish.pdf