"Zarządzanie projektem"

"Zarządzanie projektem" Pakiet Szkoleniowy nr 3 Polska wersja publikacji z serii skierowanej do osób pracujących z młodzieżą. Finansowana przez Radę Europy i Komisję Europejską w ramach programu "Szkolenie - Młodzież". Publikacja dostępna bezpłatnie w Nrodowej Fundacji Programu Młodzież lub w wersji elektornicznej. Wprowadzenie 1. Projekty w pracy z młodzieżą ........................................................................................... 9 2. Czym jest projekt? .............................................................................................................27 3. Projekt krok po kroku ........................................................................................................ 39 4. Co sprawia, że projekt ma wymiar europejski? ............................................................... 97 Załącznik nr 1 Słowniczek terminów.................................................................................. 103 Załącznik nr 2 Pakiet szkoleniowy: Zarządzanie projektem – Ewaluacja .............. 105 Załącznik nr 3 Bibliografia .................................................................................................. 107

http://www.youth-partnership.net/export/sites/default/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/3/Polish/tkit3_polish.pdf