"Zasadnicze elementy szkolenia"

"Zasadnicze elementy szkolenia" Pakiet Szkoleniowy nr 6 Polska wersja publikacji z serii skierowanej do osób pracujących z młodzieżą. Finansowana przez Radę Europy i Komisję Europejską w ramach programu "Szkolenie - Młodzież". Publikacja dostępna bezpłatnie w Narodowej Fundacji Programu Młodzież lub w wersji elektronicznej (format pdf) Spis treści 1. Szkolenie - konteksty 2. Szkolenie - zespoły..........................................................................................................29 3. Szkolenie - rozruch..........................................................................................................41 4. Szkolenie – realizacja .....................................................................................................83 5. Po szkoleniu.....................................................................................................................109 Załącznik 1 Współpraca w zespole..............................................................................115 Załącznik 2 Proponowane schematy sprawozdań................................................117 Załącznik 3 Formularz szkoleniowy: Projektowanie sesji...................................119 Załącznik 4 Ocena...............................................................................................................121 Załącznik 5 Wybrane pozycje dotyczące konfliktów i przekształcania konfliktów ..................................................................................................... 125 Bibliografia

http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/publications/T-kits/6/Tkit_6_POL