"Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży"

"Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży", red. E. Giermanowskiej i M. Racław-Markowskiej Książka podejmuje zagadnienia lokalnej polityki społecznej wobec problemu bezrobocia młodzieży. Stanowi konsekwentną i pogłębioną analizę procesu decentralizacji polityki społecznej państwa. Instytut Spraw Publicznych 2003, str.: 188, cena: 28 zł. Publikacja dystrubuowana przez: Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul.Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa tel. (22) 55 64 299, fax. (22) 55 64 262 e-mail: zaklad@isp.org.pl

http://www.isp.org.pl/ksiegarnia,publikacja,61,99.html

Wydawca

  Instytut Spraw Publicznych
  ul. Szpitalna 5 lok. 22
  00-031 Warszawa
  (48-22) 556 42 60
  (48-22) 556 42 62
  isp@isp.org.pl
  Strona www
  Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym.
  Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.
  ISP działa aktywnie na forum międzynarodowym, będąc członkiem wielu sieci i stowarzyszeń.