Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Wydawca

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  Centrum Jasna
  ul. Jasna 14/16a
  00-041 Warszawa
  (22) 556 89 89
  (22) 556 89 98
  comm-rep-poland@ec.europa.eu
  Strona www
  Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim, poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat różnych dziedzin polityki UE, działalności Komisji Europejskiej, a także inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.