Przewodnik Internetowy: Edukacja na rzecz tolerancji

Strony mają charakter przewodnika po przykładowych programach uczenia tolerancji, które już działają w praktyce. Przewodnik, który powstał z inicjatywy Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest aktualizowany na stronach Katedry co pół roku. Nauczyciele i studenci mogą uczestniczyć we wspólnych projektach, seminariach tradycyjnych i odbywających się za pośrednictwem Sieci oraz brać udział w forum dyskusyjnym.

http://tolerance.research.uj.edu.pl/

Wydawca

  Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  ul. Jodłowa 13
  30-252 Kraków
  (12) 664 74 09; 664 74 11
  (12) 429 70 52
  instytut.europeistyki@uj.edu.pl
  Strona www
  Katedra Europeistyki UJ prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i szkoleniową w zakresie europeistyki; prowadzi działalność zmierzającą do przygotowania regionu krakowskiego do nowych zadań, poprzez szkolenia i konsultacje.

  The European Department of Jagiellonian University
  The European Department provides education, research and training on European studies.