Internetowe Prawo w Oświacie IPwO

Serwis zawiera Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, wykonawcze akty prawne opublikowane lub zmienione po 1 lipca 2004, a także sukcesywnie dodawane pozostałe wykonawcze akty prawne.

http://prawo.vulcan.pl

Wydawca

    NO_PUBLISHER_DEFINED