Wpływ nowych przepisów Traktatu z Lizbony na sprawy młodzieży

Publikacja pod redakcją prof. Paolo Ponzano skupia się głównie na artykule 165 Traktatu, dotyczącym uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.y

http://issuu.com/yomag/docs/lisbontreatyyouth