E-learning Europa

Portal o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do poprawy nauczania . Publikuje elektroniczny biuletyn.

http://www.elearningeuropa.info/index.php