Baza danych ofert szkoleniowych

Baza obejmuje zarówno szkolenia realizowane w ramach programu „Doskonalenie Kadr Nowoczesnej Gospodarki”, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich, jak i inne szkolenia dostępne na rynku; skierowana jest do właścicieli małych i średnich firm. Dostęp do bazy oraz możliwość zamieszczania ogłoszeń przez firmy szkoleniowe są bezpłatne.

http://www.inwestycjawkadry.pl/