Formalny dokument o edukacji nieformalnej

Strona o certyfikacie potwierdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte poza formalnym systemem nauczania, na początek podczas wolontariatu, wymian młodzieży i kursów szkoleniowych organizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Z czasem Youthpass mają otrzymywać także uczestnicy innych akcji „Młodzież w działaniu” i programów promujących aktywne obywatelstwo. Strona dostępna w 18 językach w tym polskim.

www.youthpass.eu/en/youthpass/