Słownik unijnego żargonu i terminologii

Blisko 9 milionów terminów, 500 tysięcy skrótów i 100 tysięcy zwrotów zawiera baza unijnej terminologii. Znaczenie specjalistycznych terminów w języku ojczystym oraz ich tłumaczenie na pozostałe języki Unii Europejskiej można szybko uzyskać z pomocą rozbudowanej wyszukiwarki. Do tej pory dostęp do bazy posiadali głównie unijni urzędnicy i tłumacze, teraz mogą z niej korzystać internauci.

http://iate.europa.eu