Informator dla wolontariuszy- publikacja Centrum Wolontariatu

"Informator dla wolontariuszy" Chcesz być wolontariuszem - dowiedz się czym jest wolontariat ... 2 Wolontariat - stary jak świat, czyli krótka lekcja historii ...................... 4 Wolontariat w Polsce - wczoraj i dziś .......................................................... 6 Krok pierwszy - czy ja mogę zostać wolontariuszem? ....................... 10 Krok drugi - gdzie i co mógłbym robić jako wolontariusz? .............. 11 Krok trzeci - jaki rodzaj wolontariatu wybieram? ................................ 12 Krok czwarty - czas na pierwsze decyzje ................................................ 13 Krok piąty - od teorii do praktyki ............................................................... 14 Krok szósty - wkrótce zaczynam – jak być dobrym wolontariuszem? ............................................................................................. 17 Krok siódmy - jak postępować zgodnie z prawem? ........................... 18 Dochodzimy do końca naszej wędrówki ................................................ 28 Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce ........................................................ 32

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=97

Wydawca

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
  Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  0-800 300 594
  warszawa@wolontariat.org.pl
  Strona www
  W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

  Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

  Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.