Poradnik prawny o wolontariacie - Centrum Wolontariatu

Spis treści WSTĘP ............................................................................................................................................................................................... 2 I. CO TO JEST WOLONTARIAT I KTO JEST WOLONTARIUSZEM ........................................................................................... 3 1. Definicje wolontariatu i wolontariusza .......................................................................................................................... 3 2. Wolontariusz, praktykant, stażysta… .................................................................................................... ......................... 3 3. Czy John i Tamara mogą być u nas wolontariuszami? ............................................................................................. 4 4. A co z prezesem? ................................................................................................................................................................... 5 II. GDZIE MOGĄ PRACOWAĆ WOLONTARIUSZE I JAKIE POWINNI MIEĆ KWALIFIKACJE ............................................ 5 1. Chciałbym tu i tam – gdzie mogę pomagać? .................................................................................................... .......... 5 2. Kwalifikacje wolontariusza ................................................................................................................................................ 6 III. UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZY ......................................................................................................................................... 7 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW ...................................................... ........................ 8 2. Ubezpieczenie zdrowotne .................................................................................................................. ............................... 9 3. Ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej ..................................................................................................... 9 IV. POROZUMIENIE Z WOLONTARIUSZEM – „GENTLEMAN AGREEMENT” CZY UMOWA NA PAPIERZE? ............. 10 V. PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZA DO PRACY ............................................................................................................. 10 1. Informowanie o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania świadczeń .............................. 10 2. Do pracy – w odpowiednim stroju .............................................................................................................................. 11 VI. NIE ZAPOMNIJ O FINANSACH ................................................................................................................................................ 12 1. Koszty świadczeń wykonywanych przez ochotników ........................................................................................... 12 2. Czy wolontariusz ma dokładać do interesu? ............................................................................................................. 12 3. Bez obaw o podatki ........................................................................................................................................................... 13 4. Wartość pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć? ....................................................................................................... 13 VII. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WARUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI ................................. 14 VIII. WZORY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH W CZASIE WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI ............................... 14 Porozumienie o współpracy ........................................................................................................................................... 15 Wypowiedzenie porozumienia wolontariackiego .................................................................................................. 16 Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych ...................................................................... 17 Program kompleksowego ubezpieczenia dla organizacji pozarządowych ................................................... 19

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/Na%20prawo%20patrz_internet.pdf

Wydawca

  Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
  Nowolipki 9B
  00-151 Warszawa
  0-800 300 594
  warszawa@wolontariat.org.pl
  Strona www
  W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta.

  Główne zadania centrów to propagowanie idei wolontariatu, prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy oraz opracowaniem zasad postępowania wolontarystycznego.

  Miasta, w których mają siedziby Centra Wolontariatu znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.