"W budowie... obywatelstwo, mlodziez i Europa" pakiet szkoleniowy nr. 7

T-kit 7 : "W budowie... obywatelstwo, mlodziez i Europa" Refleksje i rozważania na temat ewoluującej koncepcji obywatelstwa europejskiego. Przedmowa ................................................................................................................................. 5 Wstęp ........................................................................................................................................... 7 Obywatelstwo w Europie ........................................................................................................ 9 • Skąd pochodzimy? Historia Europy i obywatelstwa .......................................................................... 9 • „Powrót obywatela” Współczesne koncepcje obywatelstwa .................................................................. 19 • Możliwy rozwój wydarzeń – przyszłość nie jest tym, czym była, lecz... .............................................. 27 Nasz schemat pojęciowy ....................................................................................................... 31 A zatem, do dzieła! .................................................................................................................. 43 Współczesne koncepcje kształcenia na rzecz obywatelstwa europejskiego .............................................................................................. 45 Proponowana przez nas koncepcja kształcenia na rzecz obywatelstwa europejskiego ............................................................................. 55 Scenariusze obywatelstwa – przykłady projektów ....................................................... 67 Wnioski ...................................................................................................................................... 91 Bibliografi a ............................................................................................................................... 93 Adresy stron internetowych ................................................................................................. 99 O autorach ............................................................................................................................... 103

http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Program_Mlodziez/w_budowie_obywatel.pdf