"Fundusze i Zarządzanie Finansami"- pakiet szkoleniowy nr 9

Pakiet szkoleniowy nr 9 "Fundusze i Zarzàdzanie Finansami" Kompendium źródeł finansowania oraz zarządzania finansami i relacjami. Wstęp CZESC 1 - ZRODLA FINANSOWANIA Rozdział 1. Srodki własne, dochody i fundusze pozyskane od osób prywatnych Rozdział 2. Srodki publiczne Rozdział 3. Fundusze niezalezne CZESC 2 - ZARZADZANIE FINANSAMI Rozdział 4. Po co ci fundusze? Rozdział 5. Jak wziać sie za zdobywanie funduszy? Rozdział 6. Wydawanie pieniedzy Rozdział 7. Rozliczenia CZESC 3 - ZALACZNIKI Załàcznik 1. Słowniczek terminów stosowanych przez sektor darczynców (niezaleznych) Załàcznik 2. Bibliografia i przydatne linki Załàcznik 3. Fragmenty raportu z kursu SALTO na temat zarzàdzania projektem, 2001 Załàcznik 4. Sylwetki autorów

http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/publications/T-kits/9/Tkit_9_PL