Kurs na Kulturę

Program Narodowego Centrum Kultury oferuje narzędzia niezbędne do zarządzania kulturą i efektywnej realizacji projektów. Poprzez upowszechnianie europejskich rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą stara sie doprowadzić do zwiększenia roli sektora kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach programu prowadzone są szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek oświatowych, środowisk biznesu oraz innych podmiotów aktywnych w sferze działań kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

http://www.kursnakulture.pl/