Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, Unia Europejska jako lider

UE przeciw zmianom klimatu Publikacja pt. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, Unia Europejska jako lider. Przedstawia działania, które prowadzą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Należą do nich m.in. zapobieganie wycince lasów, zwiększenie sprzedaży biopaliw oraz oszczędzanie energii. Z myślą o kolejnych pokoleniach Komisja Europejska zachęca do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr i słońce. Broszura jest dostępna w języku polskim.

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/70/index_en.htm