"Dziesięć lat waluty euro - 10 historii sukcesu" - gra edukacyjna

Gra edukacyjna dla dzieci. Sprawdza wiedzę na temat waluty euro. Dostępna w 21 językach

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_en.htm