Miasto i młodzież - jak pomóc miejskiej młodzieży z mniejszymi szansami?

Broszura dla osób pracujących z młodzieżą poświęcona realizacji międzynarodowych projektów z udziałem młodzieży z mniejszymi szansami z obszarów miejskich i przedmieść. Podpowiada, gdzie szukać partnerów i jak pozyskać fundusze na działania. Zawiera wskazówki, jak zachęcić młodzież do pracy na rzecz lokalnej społeczności i nawiązywania dialogu z innymi kulturami.

http://www.salto-youth.net/download/1563/YouthAndTheCity.pdf