Przewodnik po programie Erasmus+ (ang.)

Angielska wersja przewodnika po programie Erasmus+ (2014-2020), nowego programu UE wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Erasmus+ jest kontynuacją programów „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”.

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.

Powiązane granty