Europa i Ty w 2008 roku

Broszura podsumowująca dokonania Unii Europejskiej w 2008 roku. Jej autorzy do największych unijnych osiągnięć zaliczyli m.in. opracowanie wspólnej strategii na kryzys finansowy, zapewnienie dostępu do przejrzystych informacji o wykorzystaniu unijnych funduszy, pomoc w czasach kataklizmów. Broszura jest dostepna w polskiej wersji językowej.

http://ec.europa.eu/snapshot2008