Europejski portal dla małych i średnich przedsiębiorstw

Europejski portal dla MŚP Informacje o funduszach dla małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sme. Portal ma polską wersję językową. Dotacji można szukać według tematyki działań - m.in. w takich dziedzinach jak: edukacja i szkolenia, kultura i media, badania i rozwój. Witryna zawiera listę punktów Enterprise Europe Network, europejskiej informacji dla sektora MŚP oraz dane Krajowych Punktów Kontaktowych, które oferują wsparcie biznesowe i specjalistyczne porady w państwach członkowskich.

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm