Zatrudnienie Polaków w Niemczech

W publikacjach znajdziemy informacje o dokumentach umożliwiających uzyskanie pozwolenia na pobyt, który jest niezbędny, jeśli planujemy mieszkać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące. Oprócz tego znajdziemy tam praktyczne informacje jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, jak załatwić meldunek oraz wiele innych pytań i odpowiedzi związanych z pracą w Niemczech po 1 maja 2011.

http://www.berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,4736,Zatrudnienie_Polakow_w_Niemczech.html

Wydawca

  Ambasada Niemiec w Warszawie
  ul. Jazdów 12
  00-467 Warszawa
  (22) 58 41 700
  (22) 58 41 739
  Strona www