Akcja 1 - Gry i zabawy

Opracowanie gier i zabaw, które pomogą Wam w codziennej pracy z młodzieżą, jak również przydadzą się w podczas różnych projektów młodzieżowych.

http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/560/gry_pdf_19070.pdf

Wydawca

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  +48 22 46 31 000
  kontakt@frse.org.pl
  Strona www
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, koordynatorem programu Erasmus+ w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.