Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie

Raport Komisji Europejskiej dotyczący wykorzystywania technologii informatyczno-komunikacyjnych w szkołach. Z raportu wynika, że młodzi ludzie w domu częściej korzystają z komputerów i internetu dla zabawy, niż w sprawach związanych ze szkołą. 83 proc. 15-latków przyznało, że w ciągu ostatniego tygodnia włączało komputer głównie dla zabawy, tylko 46 proc. - by odrobić zadanie domowe. Z badań wynika również, że jedynie 20 proc. ankietowanych wykorzystuje w szkołach komputery do przeprowadzania eksperymentów, nauki czytania i pisania oraz nauki języków obcych.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129PL_HI.pdf

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
  rue Joseph II, 70
  B-1000 - Bruxelles
  +32-(0)2 29 98824
  eac-info@ec.europa.eu
  Strona www
  Celem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury jest podniesienie jakości systemów uczenia oraz zapewnianie większych możliwości ludziom na wszystkich etapach życia. O ile każdy kraj członkowski decyduje o własnej edukacji i systemie kształcenia, to skoordynowana akcja może pomóc w realizacji wspólnych celów. W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej leży koordynacja programów w dziedzinach: edukacja i kształcenie, młodzież, kultura, języki obce, sport, społeczeństwo obywatelskie.