EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Komplet informacji o korzyściach, jakie daje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jej okazanie gwarantuje uzyskanie w nagłych wypadkach bezpłatnej pomocy lekarskiej we wszystkich krajach UE oraz Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii.

Ze strony można również pobrać aplikację na smartfony i tablety, umożliwiającą dostęp do szerokiej bazy informacji o telefonach alarmowych, procedurach medycznych i kosztach leczenia oraz zasadach ich zwrotu.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=pl

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
200 rue de la Loi
Belgia
+32 2 2967438
+32 2 2969770
Strona www